Холодильник либхер комфорт биофреш инструкция

Бесплатная доставка

По Москве и большинству городов России

Подробнее

Бесплатное подключение

Профессионально установим технику на готовые коммуникации

Подробнее

Бесплатное хранение

До 365 дней — купите сегодня, а получите когда удобно

Подробнее

Простой возврат и обмен

Что-то не так? Обменяем товар или вернем деньги

Подробнее

« Вернуться к списку товаров

Холодильники встраиваемые в той же ценовой категории:

Встраиваемый холодильник BEKO Diffusion BCHA 2752S

BEKO Diffusion BCHA 2752S

Цена: 63 760 р

Встраиваемый холодильник Gorenje RKI 2181 E1

Gorenje RKI 2181 E1

Цена: 62 940 р

Встраиваемый холодильник Hansa BK306.0N

Hansa BK306.0N

Цена: 60 880 р

Встраиваемый холодильник Krona BRISTEN FNF

Krona BRISTEN FNF

Цена: 61 190 р

Встраиваемый холодильник Smeg MTE40

Smeg MTE40

Цена: 62 290 р

Встраиваемый холодильник Korting KSI 1785

Korting KSI 1785

Цена: 63 330 р

Код: 43701

Извините, товара сейчас нет в наличии

Встраиваемый холодильник Liebherr ICBS 3214 Comfort BioFresh — фото 1 / 5

Встраиваемый холодильник Liebherr ICBS 3214 Comfort BioFresh — фото 3 / 5
Встраиваемый холодильник Liebherr ICBS 3214 Comfort BioFresh — фото 4 / 5
Встраиваемый холодильник Liebherr ICBS 3214 Comfort BioFresh — фото 5 / 5
Встраиваемый холодильник Liebherr ICBS 3214 Comfort BioFresh — фото 6 / 5Бесплатная доставка
по Красноярску

Извините, товара сейчас нет в наличии

Сравнить

Услуги:

Перенавешивание двери холодильника (одна дверь)
Цена: 900 р

Перенавешивание двери холодильника (две двери)
Цена: 1 500 р

Новости интернет-магазина «Лаукар»:

07.02.2024
Подарки ко Дню всех влюблённых в интернет-магазине Лаукар !

30.12.2023
График работы в период новогодних праздников 2024

18.12.2023
Поздравляем Вас с наступающим Новым 2024 годом!

Дополнительная информация в категории Встраиваемый холодильник:

Встраиваемые холодильники — термины и определения

Таблица Авторизованных сервисных центров по брендам.

Описание
Характеристики

Инструкция

Отзывы (0)

В интернет-магазине бытовой техники «Лаукар» Вы можете скачать инструкцию к товару Встраиваемый холодильник Liebherr ICBS 3214 Comfort BioFresh совершенно бесплатно.

Все инструкции, представленные на сайте интернет-магазина бытовой техники «Лаукар», предоставляются производителем товара.
Перед началом использования товара рекомендуем Вам ознакомиться с инструкцией по применению.

Для того чтобы скачать инструкцию, Вам необходимо нажать на ссылку «скачать инструкцию», расположенную ниже, а в случае, если ссылки нет,
Вы можете попробовать обратиться к данной странице позднее,
возможно специалисты интернет-магазина бытовой техники «Лаукар» еще не успели загрузить для скачивания инструкцию к товару:
Встраиваемый холодильник Liebherr ICBS 3214 Comfort BioFresh.

Скачать инструкцию

Смотреть инструкцию

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара: Встраиваемый холодильник Liebherr ICBS 3214 Comfort BioFresh. Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на
официальном сайте компании производителя.

Liebherr ICBS 3214 COMFORT BIOFRESH, ICBN 3314 COMFORT BIOFRESH NOFROST Manual

Gebruiksaanwijzing

Koel-vriescombinatie met BioFresh-gedeelte, integreerbaar

121212 7085458 — 00

ICBS/ ICBN … LC

Het apparaat in vogelvlucht

Inhoudsopgave

1

Het apparaat in vogelvlucht…………………………….

2

1.1

Apparatenen uitrustingsoverzicht………………………

2

1.2

Toepassingen van het apparaat………………………….

2

1.3

Conformiteit……………………………………………………..

3

1.4

Energie sparen…………………………………………………

3

2

Algemene veiligheidsvoorschriften…………………

3

3

Bedieningsen controle-elementen…………………

4

3.1

Bedieningsen controle-elementen……………………..

4

3.2

Temperatuurdisplay………………………………………….

4

4

In gebruik nemen……………………………………………

4

4.1

Apparaat inschakelen………………………………………..

4

5

Bediening……………………………………………………….

5

5.1

Kinderbeveiliging………………………………………………

5

5.2

Deuralarm……………………………………………………….

5

5.3

Temperatuuralarm…………………………………………….

5

5.4

Koelgedeelte …………………………………………………..

5

5.5

BioFresh-gedeelte…………………………………………….

7

5.6

Vriesgedeelte…………………………………………………..

8

6

Onderhoud……………………………………………………..

9

6.1

Ontdooien met NoFrost……………………………………..

9

6.2

handmatig ontdooien…………………………………………

10

6.3

Apparaat reinigen……………………………………………..

10

6.4

Technische Dienst…………………………………………….

10

7

Storingen……………………………………………………….

11

8

Uitzetten…………………………………………………………

12

8.1

Apparaat uitschakelen……………………………………….

12

8.2

Buiten werking stellen……………………………………….

12

9

Apparaat afdanken…………………………………………

12

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij om uw begrip voor het feit dat wij wijzigingen in vorm, uitvoering en techniek moeten voorbehouden.

Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, de instructies in deze handleiding aandachtig doorlezen a.u.b.

De handleiding geldt voor meerdere modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Paragrafen die alleen voor bepaalde apparaten van toepassing zijn, zijn gekenmerkt met een sterretje (*).

Gebruiksaanwijzingen zijn gekenmerkt met een , gebruiksresultaten met een .

1 Het apparaat in vogelvlucht

1.1 Apparatenen uitrustingsoverzicht

Fig. 1

(9) Flessenhouder

(1)

Bedieningsen

(2)

controle-elementen

(10) DrySafe

Ventilator

(3)

LED-binnenverlichting

(11) Vochtreguleringsplaat

(4)

Plateau

(12) HydroSafe

(5)

Plateau, deelbaar

(13) Afvoeropening

(6)

Koudste zone

(14) Diepvrieslade

(7)

Conservenrek

(15) Typeplaatje

(8)

Flessenrek

Aanwijzing

u Levensmiddelen zoals in de afbeelding getoond sorteren. Zo werkt het apparaat energiebesparend.

u Plateaus, schuifladen of manden zijn in de geleverde toestand voor een optimale energie-efficiëntie ingedeeld.

1.2 Toepassingen van het apparaat

Het apparaat is alleen geschikt voor het koelen van levensmiddelen in huishoudelijke of soortgelijke omgeving. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het gebruik

in personeelskeukens, bed and breakfasts,

door gasten in landhuizen, hotels, motels, en andere onderkomens,

voor catering en soortgelijke diensten in de groothandel

Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke toepassingen. Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan. Het apparaat is niet geschikt voor het bewaren en koelen van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten en derge-

2

Algemene veiligheidsvoorschriften

lijke stoffen en producten als genoemd in de richtlijn inzake medische hulpmiddelen 2007/47/EG. Misbruik van het apparaat kan leiden tot schade aan bewaarde producten of tot bederf ervan. Daarnaast is het apparaat niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

Het apparaat is volgens de klimaatklasse gebouwd voor gebruik bij bepaalde omgevingstemperaturen. De klimaatklasse van uw apparaat vindt u op het typeplaatje.

Aanwijzing

uRespecteer de opgegeven omgevingstemperaturen, zoniet vermindert de koelprestatie.

Klimaat-

voor omgevingstemperaturen van

klasse

SN

10 °C tot 32 °C

N

16 °C tot 32 °C

ST

16 °C tot 38 °C

T

16 °C tot 43 °C

1.3 Conformiteit

Het koelmiddelcircuit werd op lekkages gecontroleerd. Het apparaat voldoet in de inbouwstaat aan de van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen en de EG-richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2009/125/EG en 2010/30/EU.

De BioFresh-lade voldoet aan de eisen van een koellade volgens EN ISO 15502.

Aanwijzing voor keuringsinstituten:

De keuringen moeten worden uitgevoerd volgens de geldende normen en richtlijnen.

De voorbereiding en keuring van de apparaten moeten met inachtneming van de beladingsschema’s van de fabrikant en de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing worden uitgevoerd.

1.4 Energie sparen

Zorg altijd voor een goede luchttoevoer en -afvoer. Ventilatieopeningen resp. -roosters niet afdekken.

Ventilatorluchtspleten altijd vrij houden.

Stel het apparaat niet op in direct zonlicht en ook niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke.

Het energieverbruik is afhankelijk van opstellingsomstandigheden b.v. de omgevingstemperatuur (zie 1.2) .

Open het apparaat zo kort mogelijk.

Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, des te hoger is het energieverbruik.

Zet de levensmiddelen soort bij soort. (zie Het apparaat in vogelvlucht).

Alle levensmiddelen goed verpakt en afgedekt opslaan. Rijpvorming wordt vermeden.

Levensmiddelen slechts zolang als nodig buiten het apparaat laten staat, zodat ze niet te warm worden.

Warme gerechten in de kast plaatsen: eerst laten afkoelen tot kamertemperatuur.

Diepvriesproducten in de koelruimte laten ontdooien.

Wanneer het apparaat een dikke rijplaag heeft: apparaat ontdooien.*

Bij langere afwezigheid het koeldeel leegmaken en uitschakelen.

2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Gevaren voor de gebruiker:

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, evenals door personen met beperkte fysische, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het apparaat instructies hebben gekregen en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.

Als u het stroomsnoer van het apparaat uit het stopcontact trekt, altijd bij de stekker nemen. Niet aan het snoer trekken.

Trek, in geval van een storing, de stekker uit het stopcontact of schakel de beveiliging uit.

Beschadig het netsnoer niet. Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer defect is.

Reparaties, aanpassingen aan het apparaat en het vervangen van het netsnoer alleen laten uitvoeren door de Technische Dienst of ander daarvoor opgeleid vakpersoneel.

Het apparaat alleen conform de beschrijving in de handleiding inbouwen, aansluiten en afvoeren.

Het apparaat alleen in ingebouwde toestand in gebruik nemen.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef hem eventueel aan de volgende eigenaar door.

De lampen voor speciale doeleinden (gloeilampen, led, TL-lampen) in het apparaat zijn bedoeld om de binnenruimte te verlichten en niet geschikt als kamerverlichting.

Brandgevaar:

Het gebruikte koelmiddel R 600a is milieuvriendelijk, maar brandbaar. Ontsnappend koelmiddel kan vlam vatten.

De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.

Binnenin het apparaat geen open vuur of ontstekingsbronnen gebruiken.

Binnenin het apparaat geen elektrische apparaten gebruiken (b.v. stoomreinigers, verwarmingsapparatuur, ijsmachines enz.).

Wanneer er koelmiddel weglekt: Zorg dat zich geen open vuur of ontstekingsbronnen in de buurt van de lekkage bevinden. Ruimte goed ventileren. Contact opnemen met de Technische Dienst.

3

Bedieningsen controle-elementen

Geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen, zoals b.v. butaan, propaan, pentaan enz. in het apparaat bewaren. Zulke spuitbussen zijn herkenbaar aan de op de verpakking vermelde inhoudsstoffen of een vlammensymbool. Eventueel ontsnappende gassen kunnen door elektrische componenten vlam vatten.

Alkoholische dranken of andere verpakkingen die alcohol bevatten, mogen uitsluitend goed afgesloten worden bewaard. Eventueel uittredende alcohol kan door elektrische componenten vlam vatten.

Gevaar voor vallen en omkiepen:

Plint, laden, deuren enz. niet als voetensteun of om te leunen misbruiken. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen.

Gevaar voor voedselvergiftiging:

Te lang opgeslagen levensmiddelen niet meer nuttigen.

Gevaar voor bevriezingen, gevoelloosheid en pijn:

Langdurig huidcontact met koude oppervlakken en gekoelde of ingevroren levensmiddelen vermijden of veiligheidsmaatregelen treffen, b.v. handschoenen dragen. Consumptie-ijs, met name waterijs of ijsblokjes niet onmiddellijk en niet te koud consumeren.

Gevaar voor verwonding en beschadiging:

Hete stoom kan letsel tot gevolg hebben. Voor het ontdooien geen elektrische kacheltjes of stoomreinigers, open vuur of ontdooispray gebruiken.

IJs niet met scherpe voorwerpen verwijderen.

Neem de specifieke aanwijzingen in de overige hoofdstukken in acht:

GEVAAR

duidt een direct gevaar aan, die de

dood of ernstig lichamelijk letsel tot

gevolg kan hebben wanneer dit

gevaar niet vermeden wordt.

WAAR-

duidt een gevaarlijke situatie aan,

SCHUWING

die de dood of ernstig lichamelijk

letsel tot gevolg kan hebben

wanneer dit gevaar niet vermeden

wordt.

VOOR-

duidt een gevaarlijke situatie aan,

ZICHTIG

die lichamelijk letsel tot gevolg kan

hebben wanneer dit gevaar niet

vermeden wordt.

LET OP

duidt een gevaarlijke situatie aan,

die materiële schade tot gevolg kan

hebben wanneer dit gevaar niet

vermeden wordt.

Aanwijzing geeft aan dat praktische aanwijzingen en tips gegeven worden.

3 Bedieningsen controleelementen

3.1 Bedieningsen controle-elementen

Fig. 2

(9) Toets SuperFrost

(1)

Toets On/Off koelge-

(2)

deelte

(10) Symbool SuperFrost

Temperatuurdisplay

(3)

koelgedeelte

(11) Toets Alarm

Insteltoets koelgedeelte

(4)

Toets SuperCool

(12) Symbool Alarm

(5)

Symbool SuperCool

(13) Symbool Menu

(6)

Toets On/Off vriesge-

(14) Symbool Kinderbeveili-

(7)

deelte

ging

Temperatuurdisplay

(15) Symbool Stroomuitval

(8)

vriesgedeelte

Insteltoets vriesge-

deelte

3.2 Temperatuurdisplay

Bij normale werking wordt aangegeven:

de warmste vriestemperatuur

de gemiddelde koeltemperatuur

De temperatuurdisplay vriesgedeelte knippert:

de temperatuurinstelling wordt gewijzigd

na het inschakelen is de temperatuur nog niet voldoende koud

de temperatuur is verschillende graden gestegen

Op de display knipperen streepjes:

de vriestemperatuur is hoger dan 0 °C.

De volgende aanduidingen wijzen op een storing. Mogelijke oorzaken en maatregelen voor het oplossen (zie Storingen).

F0 tot F9

Het symbool voor stroomuitval licht op.

4 In gebruik nemen

4.1 Apparaat inschakelen

Aanwijzing

u Als het koelgedeelte wordt ingeschakeld, wordt automatisch ook het vriesgedeelte ingeschakeld.

4

Loading…

Инструкция и руководство для
Liebherr ICUNS 3314 Comfort NoFrost на русском

10 страниц подробных инструкций и пользовательских руководств по эксплуатации

Видео Встраиваемые холодильники | 5 крутых моделей (автор: Tostr)27:03

Встраиваемые холодильники | 5 крутых моделей

Видео Монтаж встраиваемой техники LIEBHERR: Система door on door (автор: Liebherr Hausgeräte)09:47

Монтаж встраиваемой техники LIEBHERR: Система door on door

Видео Выставка EuroCucina 2018: чем хорош холодильник Liebherr ICBN 3386 (автор: М.Видео)05:57

Выставка EuroCucina 2018: чем хорош холодильник Liebherr ICBN 3386

Видео Холодильник Либхер (LIEBHERR) стоит ли покупать? (автор: Ринат Мухаммадиев)05:36

Холодильник Либхер (LIEBHERR) стоит ли покупать?

Видео Либхер – Какие тараканы и можно ли покупать холодильник Liebherr (автор: evgentij-p kapec)20:39

Либхер – Какие тараканы и можно ли покупать холодильник Liebherr

Видео Холодильник Liebherr (Либхер) стоит ли покупать? (автор: Марк Лукин)03:24

Холодильник Liebherr (Либхер) стоит ли покупать?

Видео Встраиваемые холодильники Liebherr (автор: Bt-Gid.com.ua)02:52

Встраиваемые холодильники Liebherr

Видео Lodówka LIEBHERR ICUNS 3324 Comfort (автор: Media Expert)02:16

Lodówka LIEBHERR ICUNS 3324 Comfort

Руководство по эксплуатации

Холодильник-морозильник, встраиваемый

170413

7085448 — 00

ICU/ ICUN/ ICUS/ ICUNS … LC

Руководство по эксплуатации Холодильник...

Содержание

1

Основные

отличительные

особенности

устройства…………………………………………………….

2

1.1

Обзор устройства и оборудования…………………..

2

1.2

Область применения устройства……………………..

2

1.3

Декларация соответствия……………………………….

3

1.4

Экономия электроэнергии………………………………

3

2

Общие указания по технике безопасности….

3

3

Органы управления и индикации…………………

5

3.1

Элементы управления и контроля……………………

5

3.2

Индикатор температуры………………………………….

5

4

Ввод в работу……………………………………………….

5

4.1

Включение устройства…………………………………….

5

5

Обслуживание………………………………………………

5

5.1

Защита от детей……………………………………………..

5

5.2

Аварийный сигнал открытой двери………………….

6

5.3

Аварийный сигнал по температуре…………………..

6

5.4

Холодильное отделение………………………………….

6

5.5

Морозильное отделение………………………………….

7

6

Уход………………………………………………………………

9

6.1

Размораживание с помощью NoFrost……………….

9

6.2

ручное размораживание………………………………….

9

6.3

Чистка устройства…………………………………………..

9

6.4

Сервисная служба…………………………………………. 10

7

Неисправности…………………………………………….. 10

8

Вывод из работы…………………………………………. 11

8.1

Выключение устройства…………………………………. 11

8.2

Отключение…………………………………………………… 11

9

Утилизация устройства……………………………….. 11

10

Информация об изготовителе / Гарантийное

свидетельство……………………………………………… 11

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим разви-

тием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на

понимание в том, что мы оставляем за собой право изме-

нять форму, оборудование и технику.
Чтобы познакомиться со всеми полезными возможно-

стями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте

внимательно указания в этом руководстве.
Данное руководство действительно для множества

моделей, поэтому для конкретной модели возможны неко-

торые отклонения. Разделы, относящиеся только к опре-

деленным устройствам, помечены знаком «звездочка» (*).
Указания о выполнении действия помечены знаком

, результаты действия – знаком .

1 Основные отличительные

особенности устройства

1.1 Обзор устройства и оборудо-

вания

Fig. 1

(1) Элементы управления

и контроля

(7) Ящик для овощей

(2) Съемная полка,

разделенная

(8) Держатель для

консервов

(3) Съемная полка

(9) Полка для бутылок

(4) Внутреннее свето-

диодное освещение

(10) Держатель для бутылки

(5) Отверстие для стока

(11) Выдвижной ящик для

заморозки

(6) Наиболее холодная

зона

(12) Заводская табличка

Указание

u

Рассортировать продукты, как показано на рисунке.

Так устройство работает с экономией энергии.

u

Места для хранения, выдвижные ящики или корзины в

состоянии поставки расположены для оптимального

энергосбережения.

1.2 Область применения устройства

Прибор предназначен исключительно для

охлаждения пищевых продуктов в домашних

условиях или условиях приближенным к

домашним. Сюда относится, например,

использование

на домашних кухнях, в столовых,

в частных пансионатах, отелях, мотелях и

других местах проживания,

при обеспечении готовым питанием и

аналогичных услугах оптовой торговли

Основные отличительные особенности устройства

2

Основные отличительные особенности устройства...

3декларация соответствия, 4экономия электроэнергии, 2общие указания по технике безопасности

2 общие указания по технике безопасности, Общие указания по технике безопасности

 • Изображение
 • Текст

Прибор можно использовать только в

домашних и схожих условиях. Все другие

способы применения являются недопусти-

мыми. Устройство не предназначено для

хранения и охлаждения медикаментов,

плазмы крови, лабораторных препаратов

или похожих веществ, лежащих в основе

директивы

медицинской

продукции

2007/47/EG. Неправильное использование

устройства может привести к поврежде-

ниям хранящихся изделий или к их порче.

Устройство не подходит для эксплуатации

во взрывоопасной области.
Устройство предназначено для эксплуа-

тации в ограниченном диапазоне темпера-

туры окружающей среды в зависимости от

климатического класса. Климатический

класс, соответствующий Вашему устрой-

ству, указан на заводской табличке.
Указание

u

Выдерживайте указанную температуру

окружающего воздуха, иначе мощность

охлаждения снижается.

Климатиче-

ский класс

для температуры окружающего

воздуха

SN

10 °C до 32 °C

N

16 °C до 32 °C

ST

16 °C до 38 °C

T

16 °C до 43 °C

1.3 Декларация соответствия

Контур хладагента проверен на герметичность. Устрой-

ство в смонтированном состоянии отвечает соответ-

ствующим предписаниям по технике безопасности, а

также

директивам

ЕС

2006/95/EС,

2004/108/EС,

2009/125/EС и 2010/30/EС.
Указание для проверяющих органов:

Проверки следует проводить согласно действующим

нормам и директивам.

Подготовка и проверка устройств должна выполняться

с учетом схем загрузки от производителя и указа-

ниям, содержащимся в руководстве по эксплуа-

тации.

1.4 Экономия электроэнергии

Всегда следите за хорошим притоком и оттоком

воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия/

решетки.

Вентиляционный воздушный зазор должен всегда оста-

ваться открытым.*

Избегайте устанавливать устройство в зоне прямых

солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления

и другими аналогичными приборами.

Потребление электроэнергии зависит от условий в

меcте установки, например, температуры окружающей

среды (см. 1.2) .

Открывайте устройство на предельно короткое время.

Чем ниже заданная температура, тем больше потре-

бление электроэнергии.

Сортируйте продукты при размещении (см. Основные

отличительные особенности устройства).

Храните все продукты хорошо запакованными и закры-

тыми. Это поможет избежать образования инея.

Вынимайте продукты на как можно менее продолжи-

тельный срок, чтобы они не сильно нагрелись.

Закладка теплых блюд: сначала дайте им остыть до

комнатной температуры.

Продукты глубокой заморозки для оттаивания оставьте

в холодильной камере.

Если в устройстве образовался толстый слой инея:

разморозьте устройство.*

2 Общие указания по технике

безопасности

Опасности для пользователя:

Дети от 8 лет и старше, а также лица с

ограниченными физическими, сенсор-

ными или умственными способностями, а

также люди, не имеющие достаточного

опыта или знаний могут использовать

прибор только в том случае, если они

находятся под присмотром или прошли

инструктаж по безопасному использо-

ванию устройства и понимают возможные

опасности. Детям запрещается играть с

устройством. Детям запрещается выпол-

нять очистку и техническое обслужи-

вание, если они находятся без присмотра.

При отключении от сети всегда беритесь

за вилку. Не тяните за кабель.

В случае неисправности извлеките вилку

из розетки или выключите предохрани-

тель.

Не допускайте повреждения сетевого

кабеля. Не используйте устройство с

поврежденным сетевым кабелем.

Ремонт и вмешательство в устройство и

замену сетевого кабеля разрешается

выполнять только работнику сервисной

службы

или

другому

специалисту,

прошедшему соответствующее обучение.

Устанавливайте, подключайте и утилизи-

руйте устройство только в соответствии с

указаниями руководства по эксплуатации.

Эксплуатация устройства разрешается

только во встроенном состоянии.

Тщательно сохраняйте данное руковод-

ство и при необходимости передайте его

следующему владельцу.

Специальные лампы (лампы накаливания,

светодиоды, флуоресцентные лампы) в

устройстве служат для освещения его

внутреннего пространства и не подходят

для освещения помещения.

Опасность пожара

Общие указания по технике безопасности

3

3декларация соответствия, 4экономия электроэнергии, 2общие указания по технике безопасности

Содержащийся в устройстве хладагент R

600a неопасен для окружающей среды, но

является горючим материалом. Выте-

кающий хладагент может загореться.

Не повреждайте трубопроводы контура

хладагента.

Не пользуйтесь внутри устройства

открытым огнем или источником искр.

Внутри устройства не пользуйтесь элек-

трическими

приборами

(например,

устройства для очистки паром, нагрева-

тельные приборы, устройства для приго-

товления мороженого и т.д.).

В случае утечки хладагента: удалите с

места утечки источники открытого огня

или искр. Хорошо проветрите поме-

щение.

Обратитесь

в

службу

поддержки.

Не храните в устройстве взрывоопасные

вещества или аэрозольные баллончики с

горючими газообразующими средствами,

такими как, например, пропан, бутан,

пентан и т.д. Соответствующие аэро-

зольные баллончики можно распознать по

надпечатке со сведениями о содержимом

или по значку пламени. Случайно выде-

лившиеся газы могут воспламениться при

контакте с электрическими узлами.

Алкогольные напитки и другие емкости,

содержащие спирт, храните только

плотно закрытыми. Случайно вылившийся

спирт

может

воспламениться

при

контакте с электрическими узлами.

Опасность падения и опрокидывания:

Не используйте основание устройства,

выдвижные ящики, двери и т.п. в качестве

подножки или опоры. Это особенно

касается детей.

Опасность пищевого отравления:

Не употребляйте продукты с превы-

шенным сроком хранения.

Опасность обморожения, онемения и

появления болезненных ощущений:

Избегайте продолжительного контакта

кожи с холодными поверхностями или

охлажденными / замороженными продук-

тами или примите меры защиты,

например, наденьте перчатки. Не потре-

бляйте

пищевой

лед,

особенно

замерзшую воду или кубики льда, сразу

после их извлечения и слишком холод-

ными.

Опасность получения травм и повре-

ждений:

Горячий пар может нанести вред

здоровью. Для оттаивания запрещено

использовать электроприборы с нагрева-

тельными элементами или подачей пара,

открытое пламя или аэрозоли для стиму-

лирования оттаивания.

Не удалять лет с помощью острых пред-

метов.

Соблюдайте специальные указания,

помещенные в других главах:

ОПАС-

НОСТЬ

обозначает непосредственную

опасную ситуацию, которая, если

не будет устранена, приведет к

смерти или тяжелым травмам.

ПРЕД-

УПРЕ-

ЖДЕНИЕ

обозначает опасную ситуацию,

которая, если не будет устра-

нена, может привести к смерти

или тяжелой травме.

ОСТО-

РОЖНО

обозначает опасную ситуацию,

которая, если не будет устра-

нена, может привести к травмам

легкой или средней тяжести.

ВНИМАНИ

Е

обозначает опасную ситуацию,

которая, если не будет устра-

нена, может привести к повре-

ждению имущества.

Указание

обозначает полезные указания и

советы.

Общие указания по технике безопасности

4

Общие указания по технике безопасности

3органы управления и индикации, 1элементы управления и контроля, 2индикатор температуры

 • Изображение
 • Текст

3 Органы управления и инди-

кации

3.1 Элементы управления и контроля

Fig. 2

(1) Кнопка «On/Off»

(7) Кнопка «Alarm»*

(2) Индикатор темпера-

туры

(8) Символ «Alarm»*

(3) Рабочая индикация

морозильного отде-

ления

(9) Кнопка «Вентиляция»*

(4) Кнопка настройки

(10) Символ «Вентиляция»*

(5) Кнопка «SuperFrost»

(11) Символ «Меню»

(6) Символ «SuperFrost»

(12) Символ «Защита от

детей»

3.2 Индикатор температуры

В нормальном режиме работы появляется следующая

индикация:

заданная температура охлаждения

Следующая индикация указывает на неисправность:

Возможные причины и меры по устранению: (см. Неис-

правности).

F0

F9

4 Ввод в работу

4.1 Включение устройства

u

Нажать кнопку On/Off

Fig. 2 (1)

.

w

Индикатор температуры светится. При

открытии двери включается внутреннее осве-

щение. Устройство включено.

w

Если на дисплее отображается надпись

«DEMO», это означает, что активирован

режим демонстрации. Обратитесь в службу

поддержки.

5 Обслуживание

5.1 Защита от детей

Используя функцию «Защита от детей», можно

быть уверенным, что дети во время игры

случайно не выключат устройство.

5.1.1 Настройка защиты от детей

Если необходимо включить функцию

u

Активация режима настройки: Нажмите кнопку

SuperFrost

Fig. 2 (5)

и удерживайте ее прим. 5 секунд.

w

На индикаторе будет отображаться символ «Меню»

Fig. 2 (11)

.

w На индикаторе мигает

c

.

u

Для подтверждения нажать и отпустить кнопку

«SuperFrost»

Fig. 2 (5)

.

w На дисплее отображается знак

c1

.

u

Для подтверждения нажать и отпустить кнопку

«SuperFrost»

Fig. 2 (5)

.

w

На индикаторе горит символ «Защита от

детей»

Fig. 2 (12)

.

w На индикаторе мигает

c

.

w

Функция защиты от детей включена.

Если необходимо выйти из режима настройки

u

Нажать и отпустить кнопку On/Off

Fig. 2 (1)

.

-или-

u

Подождите 5 минут.

w

На индикаторе снова появляется показание темпера-

туры.

Если необходимо выключить функцию

u

Активация режима настройки: Нажмите кнопку

SuperFrost

Fig. 2 (5)

и удерживайте ее прим. 5 секунд.

w

На индикаторе будет отображаться символ «Меню»

Fig. 2 (11)

.

w На индикаторе мигает

c

.

u

Для подтверждения нажать и отпустить кнопку

«SuperFrost»

Fig. 2 (5)

.

w На дисплее отображается знак

c0

.

u

Для подтверждения нажать и отпустить кнопку

«SuperFrost»

Fig. 2 (5)

.

w

Символ «Защита от детей»

Fig. 2 (12)

гаснет.

w На индикаторе мигает

c

.

w

Функция защиты от детей выключена.

Если необходимо выйти из режима настройки

u

Нажать и отпустить кнопку On/Off

Fig. 2 (1)

.

-или-

Органы управления и индикации

5

3органы управления и индикации, 1элементы управления и контроля, 2индикатор температуры

2аварийный сигнал открытой двери, 1выключение сигнала открытой двери, 3аварийный сигнал по температуре

 • Изображение
 • Текст

u

Подождите 5 минут.

w

На индикаторе снова появляется показание темпера-

туры.

5.2 Аварийный сигнал открытой

двери*

Для холодильного и морозильного отделений

Если дверь открыта дольше 60 секунд,

раздается звуковой сигнал.
Звуковой сигнал выключается автоматически,

когда дверь закрыта.

5.2.1 Выключение сигнала открытой двери*

Звуковой сигнал можно отключить при открытой двери.

Возможность отключения звука действует в течение всего

времени, пока открыта дверь.

u

Нажмите кнопку Alarm

Fig. 2 (7)

.

w

Звуковой сигнал открытой двери прекращается.

5.3 Аварийный сигнал по темпера-

туре*

Если температура морозильного отделения

недостаточно низкая, то раздается звуковой

сигнал (предупреждение).
Одновременно мигает индикация температуры

и символ тревоги

Fig. 2 (8)

.

Причина слишком высокой температуры может быть

следующая:

были заложены теплые свежие продукты

при сортировке и извлечении продуктов внутрь попало

слишком много теплого комнатного воздуха

в течение долгого времени отсутствовало электропи-

тание

неисправность устройства

Звуковой сигнал выключается автоматически, символ

аварийного сигнала

Fig. 2 (8)

выключается и индикатор

температуры перестает мигать, если температура снова

становится достаточно низкой.
Если аварийное состояние сохраняется: (см. Неисправ-

ности).

Указание

Если температура недостаточно низкая, то продукты

могут испортиться.

u

Проверьте

качество

продуктов.

Испортившиеся

продукты более не употребляйте.

5.3.1 Отключение аварийного сигнала по

температуре*

Звуковой сигнал можно отключить. Если температура

снова становится достаточно низкой, то аварийная

функция снова приводится в готовность.

u

Нажмите кнопку Alarm

Fig. 2 (7)

.

w

Звуковой сигнал прекращается.

5.4 Холодильное отделение

Благодаря естественной циркуляции воздуха в холо-

дильном отделении устанавливаются зоны с различной

температурой. Холоднее всего непосредственно над

выдвижными ящиками для овощей и на задней стенке. В

верхней передней зоне и на двери температура наиболее

высокая.

5.4.1 Охлаждение продуктов

Указание*

При недостаточной вентиляции потребление электроэ-

нергии повышается и мощность охлаждения снижается.

u

Вентиляционный воздушный зазор всегда должен оста-

ваться свободным.

u

Скоропортящиеся продукты, например, готовые блюда,

мясные и колбасные изделия храните в зоне с самой

низкой температурой. В верхней зоне и на двери поме-

стите масло и консервы. (см. Основные отличительные

особенности устройства)

u

Для упаковки используйте контейнеры для многократ-

ного применения из пластмассы, металла, алюминия,

стекла или мешочки для хранения продуктов.

u

Продукты, которые легко распространяют и впитывают

запах и вкус, а также жидкости всегда храните в

закрытых емкостях или под крышкой.

u

Продукты, выделяющие много этилена и легко впиты-

вающие его, такие как овощи и салат, всегда отделяйте

друг от друга или упаковывайте, чтобы не сокращать

срок хранения; например, помидоры не храните вместе

с киви или капустой.

u

Переднюю поверхность днища холодильного отделения

используйте для кратковременного хранения охла-

ждаемых продуктов, например, при их перемещении

или сортировке. Но не оставляйте охлаждаемые

продукты в стоячем положении, иначе при закрывании

двери они могут сдвинуться назад или опрокинуться.

u

Размещайте продукты не слишком плотно, чтобы

воздух мог хорошо циркулировать.

5.4.2 Регулирование температуры

Температура зависит от следующих факторов:

частота открывания дверцы;

окружающая температура на месте установки;

вид, температура и количество продуктов.

Рекомендуемое значение задания температуры: 5 °C
В морозильном отделении при этом устанавливается

средняя температура около –18 °C.
Температуру можно изменять непрерывно. Если достиг-

нута настройка 1 °C, то индикация снова начинается с

9 °C.

u

Активация модуля регулировки темпера-

туры: нажмите кнопку настройки

Fig. 2 (4)

.

w

На индикаторе температуры будет мигать

значение, которое было установлено до

этого.

u

Температура изменяется с шагом в 1 °C:

нажимайте кнопку настройки

Fig. 2 (4)

до тех

пор, пока на индикаторе температуры не

будет высвечиваться требуемая темпера-

тура.

u

Непрерывное

изменение

температуры:

нажмите и удерживайте кнопку настройки.

w

Во время настройки задаваемое значение

мигает.

w

Прим. через 5 секунд после последнего нажатия кнопки

принимается новая настройка и снова отображается

настроенная

температура.

Температура

внутри

медленно устанавливается на новое значение.

5.4.3 Вентилятор*

С помощью вентилятора можно быстро охла-

дить большое количество свежих продуктов или

обеспечить относительно равномерное распре-

деление температуры на всех уровнях хранения.

Рекомендуется циркуляционное воздушное охлаждение:

Обслуживание

6

2аварийный сигнал открытой двери, 1выключение сигнала открытой двери, 3аварийный сигнал по температуре

4съемные полки, 5используйте разделяемую полку, 6дверные полки

7использование держателя для бутылок, 8ящики для овощей на роликовых пластинах, 5морозильное отделение, Обслуживание, 5 морозильное отделен

 • Изображение
 • Текст

при высокой температуре в помещении (свыше 33 °C )

при высокой влажности воздуха

В режиме циркуляционного воздушного охлаждения

расходуется несколько больше электроэнергии. Чтобы

сэкономить электроэнергию, вентилятор отключается при

открытой двери.
Включение вентилятора*
u

Коротко нажмите кнопку «Вентиляция»

Fig. 2 (9)

.

w

Символ Вентиляция

Fig. 2 (10)

горит.

w

Вентилятор активен. Он включается автоматически,

когда работает компрессор.

Выключение вентилятора*
u

Коротко нажмите кнопку «Вентиляция»

Fig. 2 (9)

.

w

Символ Вентиляция

Fig. 2 (10)

не горит.

w

Вентилятор выключен

5.4.4 Съемные полки

Перемещение съемных полок
Съемные полки защищены от случайного вытаскивания с

помощью стопоров.

u

Приподнимите

съемную

полку и извлеките движе-

нием на себя.

u

Съемную полку с задним

упором вставляйте упором

вверх.

w

Продукты не примерзают

к задней стенке.

Разборка съемных полок
u

Съемные полки можно

разобрать, чтобы выпол-

нить очистку.

5.4.5 Используйте разделяемую полку

Fig. 3

u

Стеклянная полка с опорной кромкой (2) должна быть

расположена сзади.

u

Стеклянная панель (1) с вытяжными стопорами должна

лежать спереди, при этом стопоры (3) должны быть

направлены вниз.

5.4.6 Дверные полки

Перестановка полок на двери

Fig. 4

Разборка дверных полок

Fig. 5

u

Дверные полки можно разобрать, чтобы выполнить

очистку.

5.4.7 Использование держателя для

бутылок

u

Чтобы бутылки не опроки-

нулись, нужно сдвинуть

держатель для бутылок.

5.4.8 Ящики для овощей на роликовых

пластинах

Fig. 6

u

Роликовые пластины можно снять, чтобы выполнить

очистку.

5.5 Морозильное отделение

В морозильном отделении можно хранить уже заморо-

женные продукты, готовить кубики льда и замораживать

свежие продукты.

Обслуживание

7

4съемные полки, 5используйте разделяемую полку, 6дверные полки

1замораживание продуктов, 2сроки хранения, 3размораживание продуктов

4superfrost, 5выдвижные ящики, Обслуживание

 • Изображение
 • Текст

5.5.1 Замораживание продуктов

Можно в течение 24 часов заморозить столько кило-

граммов свежих продуктов, сколько указано на заводской

табличке (см. Основные отличительные особенности

устройства) у значка «Производительность по заморажи-

ванию … кг/24 ч».
Каждый выдвижной ящик должен содержать не более

25 кг продуктов, а каждая из пластин — не более 35 кг.
После закрывания двери возникает разрежение. После

закрывания подождите прибл. 1 минуту, тогда дверь будет

легче открыть.

ОСТОРОЖНО

Опасность травмы осколками стекла!

Бутылки и банки с напитками при замораживании могут

взорваться. Это в особенности относится к газированным

напиткам.

u

Не замораживайте бутылки и банки с напитками!

Для того, чтобы продукты быстро промерзали полностью,

не кладите в каждый пакет больше следующего количе-

ства:
— фрукты, овощи до 1 кг

— мясо до 2,5 кг

u

Упакуйте разделенные на порции продукты в пакеты

для замораживания, контейнеры для многократного

использования из пластмассы, металла или алюминия.

5.5.2 Сроки хранения

Ориентировочными значениями для сроков

хранения различных продуктов в морозильной

камере могут быть:

Пищевой лед

от 2 до 6 месяцев

Колбаса, ветчина

от 2 до 6 месяцев

Хлеб, выпечка

от 2 до 6 месяцев

Дичь, свинина

от 6 до 10 месяцев

Рыба, жирная

от 2 до 6 месяцев

Рыба, постная

от 6 до 12 месяцев

Сыр

от 2 до 6 месяцев

Птица, говядина

от 6 до 12 месяцев

Фрукты, овощи

от 6 до 12 месяцев

Указанные сроки хранения являются ориентировочными.

5.5.3 Размораживание продуктов

— в холодильном отделении

— при комнатной температуре

— в микроволновой печи

— в духовке/в аэрогриле

u

Вынимайте из холодильника только такое количество

продуктов,

которое

требуется.

Размороженные

продукты подлежат немедленной переработке.

u

Размороженные продукты замораживайте снова

только в исключительных случаях.

5.5.4 SuperFrost

С помощью этой функции можно быстро полно-

стью заморозить свежие продукты. Устройство

работает с максимальной мощностью охла-

ждения, из-за этого временно могут усилиться

шумы при работе холодильного агрегата.

Кроме того, уже заложенные замораживаемые продукты

получают «запас холода». Благодаря этому продукты

дольше остаются замороженными, когда устройство

размораживают.*
Можно в течение 24 часов заморозить столько кило-

граммов свежих продуктов, сколько указано на заводской

табличке у значка «Производительность по заморажи-

ванию … кг/24 часа». Это максимальное количество замо-

раживаемых продуктов может быть различным в зависи-

мости от модели и климатического класса.
В зависимости от того, сколько свежих продуктов

требуется заморозить, следует включить заранее режим

быстрого замораживания SuperFrost: при небольших коли-

чествах замораживаемых продуктов — около 6 ч, а при

максимальном количестве — за 24 часа до закладки

продуктов.
Упакуйте продукты и уложите как можно свободнее.

Замораживаемые продукты не должны соприкасаться с

уже заложенными замороженными продуктами; таким

образом предотвращается размораживание.
SuperFrost не следует включать в следующих случаях:

при закладке уже замороженных изделий

при замораживании ежедневно до 1 кг свежих

продуктов

Режим SuperFrost — работа
u

Один раз коротко нажмите кнопку SuperFrost

Fig. 2 (5)

.

w

Символ SuperFrost

Fig. 2 (6)

горит.

w

Температура морозильника начнет опускаться, устрой-

ство будет работать с максимальной охлаждающей

мощностью.

При

небольшом

количестве

замораживаемых

продуктов:

u

подождите прибл. 6 часов.

u

Устройства с системой NoFrost: Поместите продукты в

упаковке в верхний выдвижной ящик.*

u

Устройства без NoFrost: Поместите продукты в

упаковке в нижний выдвижной ящик.*

При максимальном количестве замораживаемых

продуктов:

u

подождите прибл. 24 часа.

u

Устройства с системой NoFrost: Извлеките верхний

выдвижной ящик и поместите продукты непосред-

ственно на верхнюю съемную полку.*

u

Устройства без NoFrost: Извлеките самый нижний

выдвижной ящик и уложите продукты прямо в агрегат,

так чтобы обеспечить контакт с полом или боковыми

стенками.*

w

SuperFrost автоматически выключается через 65 часов.

w

Символ SuperFrost

Fig. 2 (6)

гаснет, когда завершено

замораживание.

u

Заложите продукты в выдвижные ящики и снова

задвиньте их.

w

Устройство продолжает работать в обычном энергосбе-

регающем режиме.

5.5.5 Выдвижные ящики

Указание

При недостаточной вентиляции потребление электроэ-

нергии повышается и мощность охлаждения снижается.

Для устройств с NoFrost:

u

самый нижний выдвижной ящик оставьте в устройстве!

u

Вентиляционный воздушный зазор внутри на задней

стенке всегда должен оставаться свободным!

Обслуживание

8

u

Чтобы хранить замороженные продукты непосред-

ственно на съемных полках: выдвижной ящик потяните

на себя и извлеките.

5.5.6 Съёмные полки

u

Извлечение

съёмных

полок:

приподнимите

спереди и извлеките.

u

Установка съёмных полок

на место: просто вдвиньте

до упора.

5.5.7 VarioSpace

В дополнение к выдвижным

ящиками можно извлечь

также и съемные полки. Т.о.

будет место для заморажи-

вания крупных продуктов.

Благодаря этому можно

замораживать птицу, мясо,

большие

части

туш

и

высокие

хлебобулочные

изделия, а затем использо-

вать их целиком.

u

Каждый выдвижной ящик

должен содержать не

более 25 кг продуктов, а

каждая из пластин — не

более 35 кг.

6 Уход

6.1 Размораживание с помощью

NoFrost*

Система NoFrost размораживает устройство автомати-

чески.
Холодильное отделение:
Талая вода испаряется благодаря теплу компрессора.

Наличие капель воды на задней стенке функционально

обосновано и полностью нормально.

u

Регулярно прочищайте отверстие для стока, чтобы

талая вода могла вытечь. (см. 6.3)

Морозильное отделение:
Влага конденсируется на испарителе, периодически

размораживается и испаряется.

u

Устройство необязательно размораживать вручную.

6.2 ручное размораживание*

Размораживание холодильного отделения происходит

автоматически. Талая вода испаряется благодаря теплу

компрессора. Наличие капель воды на задней стенке

функционально обосновано и полностью нормально.

u

Регулярно прочищайте отверстие для стока, чтобы

талая вода могла вытечь (см. 6.3) .

После длительной эксплуатации в морозильном отде-

лении образуется слой инея или льда.
Слой инея или льда образуется быстрее, если устройство

часто открывают или в него закладывают теплые

продукты. Однако толстый слой льда увеличивает расход

электроэнергии. Поэтому регулярно размораживайте

устройство.

ОСТОРОЖНО

Опасность травмы и повреждения горячим паром!

u

Для размораживания не используйте электрические

нагревательные или приборы для очистки паром,

открытое пламя или спреи для оттаивания.

u

Не удаляйте лед острыми предметами.

u

За день до размораживанияSuperFrost включить.

w

Замороженные продукты получают «запас холода».

u

Выключите устройство.

w

Индикатор температуры гаснет.

w

Если индикация температуры не гаснет, значит активна

функция защиты от детей (см. 5.1) .

u

Извлеките вилку сетевого кабеля или выключите пред-

охранитель.

u

Замороженные продукты, которые, возможно, нахо-

дятся в выдвижном ящике, заверните в газетную или

оберточную бумагу и поместите в холодное место.

u

Поставьте на среднюю полку

кастрюлю с горячей, но не

кипящей водой.

-или-

u

Оба нижних выдвижных ящика

заполните до половины теплой на

ощупь водой, и поставьте ящики в

устройство.

w

Размораживание ускоряется.

w

Талая вода собирается в выдвижных ящиках.

u

В процессе размораживания держите дверцу устрой-

ства открытой.

u

Удаляйте отделившиеся кусочки льда.

u

Следите за тем, чтобы талая вода не стекала на

мебель.

u

Остаток талой воды удаляйте губкой или тряпкой, при

необходимости несколько раз.

u

Вычистите устройство (см. 6.3) и вытрите его насухо.

6.3 Чистка устройства

ОСТОРОЖНО

Опасность травмы и повреждения горячим паром!

Горячий пар может повредить поверхности и вызывать

ожоги.

u

Не используйте устройства очистки горячим паром!

Уход

9

6съёмные полки, 7variospace, 6уход

4сервисная служба, 7неисправности, 7 неисправности

Неисправности, 4 сервисная служба

 • Изображение
 • Текст

ВНИМАНИЕ

Неправильная чистка ведёт к повреждению устройства!

u

Используйте только неконцентрированные чистящие

средства.

u

Запрещается использовать губки с трущим или цара-

пающим покрытием, а также стальную вату.

u

Не используйте едкие, порошковые чистящие средства,

а также чистящие средства, содержащие песок, хлор,

химикаты или кислоту.

u

Не используйте химические растворители.

u

Не допускайте повреждения заводской табличке на

внутренней стороне устройства или её удаления. Она

имеет значение для сервисной службы.

u

Не допускайте обрыва кабеля или других узлов, их

изгибания или повреждения.

u

Не допускайте попадания используемой для чистки

воды в желоба для стока, на вентиляционные решетки

и электрические узлы.

u

Используйте мягкую ткань и универсальное чистящее

средство с нейтральным значением рН.

u

Внутри устройства используйте только чистящие сред-

ства и средства ухода, безопасные для продуктов.

u

Разгрузите устройство.

u

Извлеките сетевую вилку.

u

Пластмассовые наружные и внутренние поверх-

ности очищайте вручную чуть теплой водой с

небольшим количеством моющего средства.

u

Очистка отверстия для стока

талой воды: Удалите отложения,

используя

тонкие

вспомога-

тельные средства, например,

ватные палочки.

u

Большинство деталей оборудования можно разо-

брать для очистки: см. соответствующую главу.

u

Роликовые пластины ящика для овощей вымойте в

моечной машине.

u

Другие детали оборудования очистите вручную чуть

теплой водой с небольшим количеством моющего сред-

ства.

После чистки:

u

Протрите насухо устройство и детали оборудования.

u

Снова подсоедините устройство к сети и включите.

u

Включите функцию SuperFrost (см. 5.5.4) .

Если температура достаточно низкая:

u

снова заложите продукты.

6.4 Сервисная служба

Сначала проверьте, не можете ли Вы сами устранить

неисправность на основании информации (см. Неисправ-

ности). Если нет, то обратитесь в сервисную службу.

Адрес имеется в прилагаемом указателе сервисных

служб.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы из-за неквалифицированно выполнен-

ного ремонта!

u

Ремонт и вмешательство в устройство и работы на

сетевом кабеле, не указанные однозначно (см. Уход),

разрешается выполнять только специалисту сервисной

службы.

u

Наименование

устройства

Fig.

7

(1)

,

сервисный

Fig.

7

(2)

и

серийный

Fig. 7 (3)

считайте с

заводской

таблички.

Завод-

ская табличка нахо-

дится

внутри

устройства слева.

Fig. 7

u

Обратитесь в сервисную службу и сообщите вид неис-

правности, наименование устройства

Fig. 7 (1)

,

сервисный №

Fig. 7 (2)

и серийный №

Fig. 7 (3)

.

w

Это позволит выполнить быстрое и целенаправленное

обслуживание.

u

До прибытия специалиста сервисной службы держите

устройство закрытым.

w

Продукты дольше останутся холодными.

u

Извлеките сетевую вилку (не тяните при этом за соеди-

нительный кабель) или выключите предохранитель.

7 Неисправности

Данное устройство сконструировано и изготовлено так,

чтобы обеспечить безопасность функционирования и

длительный срок службы. Если, всё же, при эксплуатации

возникла неисправность, то проверьте, не вызвана ли она

ошибкой эксплуатации. В этом случае возникшие расходы

должны быть отнесены на счет пользователя даже в

период гарантийного обслуживания. Следующие непо-

ладки пользователь может устранить самостоятельно:
Устройство не работает.

Устройство не включено.

u

Включить устройство.

Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку.

u

Проверьте сетевую вилку.

Предохранитель розетки не в порядке.

u

Проверьте предохранитель.

Увеличилась продолжительность работы компрес-

сора.

При небольшой потребности в холоде компрессор

переключается на пониженные обороты. Хотя из-за

этого возрастает продолжительность работы, в резуль-

тате энергия сберегается.

u

Для энергосберегающих моделей это нормальное

явление.

SuperFrost включен.

u

Чтобы быстрее охладить продукты, компрессор рабо-

тает дольше. Это нормальное явление.

Светодиод сзади внизу на приборе (возле компрес-

сора) многократно мигает каждые 5 секунд*.

имеет место неисправность.

u

Обратитесь в службу поддержки. (см. Уход).

Слишком громкий шум.

Различные уровни скорости вращения компрессоров с

регулированием скорости вращения* могут приводить

к возникновению различных шумов.

u

Такой шум является нормальным явлением.

бульканье и плеск

Этот шум вызывает хладагент, текущий в холодильном

контуре.

u

Этот шум является нормальным.

легкий щелчок

Этот шум возникает всегда, когда холодильный

агрегат (мотор) автоматически включается или выклю-

чается.

Неисправности

10

4сервисная служба, 7неисправности, 7 неисправности

Комментарии

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
 • Холодильник миле двухкамерный инструкция по эксплуатации
 • Холодильник либхер инструкция по эксплуатации терморегуляторы
 • Холодильник мзх ссср инструкция
 • Холодильник либхер инструкция по эксплуатации неполадки
 • Холодильник либхер характеристики инструкция